Interne vertrouwenspersoon

Op school is een leerkracht de interne vertrouwenspersoon.
Bij klachten kunnen ouders, leerkrachten of leerlingen bij hem/haar terecht.
Bij ons op school is dit Alice van de Vrede.
De interne vertouwenspersoon  is een soort ‘doorgeefluik’.
Klachten worden geregistreerd en ze worden volgens een vastgestelde weg doorgegeven aan degene die er verder mee aan de slag gaat. Dit kan bijvoorbeeld zijn een leerkracht, het bestuur of de externe vertrouwenspersoon.
U kunt hier het incidentenregistratieformulier downloaden.
U kunt hier het klachtrecht downloaden.
U kunt hier de meldcode huiselijk geweld downloaden.
 
De interne vertrouwenspersoon, directeuren, leerkrachten en ouders kunnen de externe vertrouwenspersoon  consulteren.