Onze missie

‘Samen onderweg naar morgen’ is de missie van onze school. Ons onderwijs is erop gericht om kinderen voor  te bereiden op de maatschappij van morgen. Levend in een steeds kleiner wordende wereld, die zichzelf steeds verder digitaal ontwikkelt, is het van belang dat wij onze kinderen helpen die gaven en talenten te ontwikkelen, die nodig zijn om zichzelf staande te houden én om de toekomst mooi in te kunnen kleuren! Een combinatie van de traditionele vakken (zoals rekenen) en thematisch aangeboden kennis van jezelf, elkaar en de wereld (DaVinci-taallijn en DaVinci-wereldverkenning) staan hierin centraal.

Boeiend onderwijs en DaVinci

We willen zoveel mogelijk aansluiten bij talenten en mogelijkheden van de kinderen. Boeiend onderwijs en het leren van 21e eeuwse vaardigheden vinden we belangrijk. Hiervoor zetten we eigentijdse leermiddelen om doelen te bereiken. Breinkennis en kennis over leren helpt ons om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op kinderen. We hebben respect voor de natuur, werken samen en zorgen voor elkaar. Daar waar mogelijk maken we ons onderwijs zo betekenisvol mogelijk. Kinderen leren het beste in en van de echte wereld. Excursies, bedrijfsbezoeken, museumbezoeken en andere culturele uitstapjes zijn bij ons geen uitzondering maar regel.

Verwondering en  nieuwsgierigheid zijn de startpunten van ons onderwijsprogramma DaVinci. We werken thematisch voor de wereldverkenningvakken en ons taalaanbod. Ook de (christelijke) dagopeningen (bv. bijbelverhalen) zijn gekoppeld aan het DaVinci-thema.

Voor het vak rekenen werken we volledig digitaal met de methode Wereld In Getallen 5. Voor ieder kind van groep 3 t/m 8 is er een chromebook beschikbaar.

Veiligheid is een voorwaarde om tot ontwikkeling/leren te komen. We gebruiken structureel de methode Kwink om de kinderen te begeleiden bij sociaal emotioneel leren.

In ons gebouw vinden regelmatig BONS (BOrsele Na Schooltijd) -activiteiten plaats. Tegen een kleine vergoeding is er vanaf 14.15 een gevarieerd aanbod van sport, muziek, theater, cultuur en ga zo maar door. Kijk op www.naarbons.nl voor het actuele aanbod.

 

Gezonde School

CBS De Regenboog is een Gezonde School en heeft daarvoor 3(!) deelcertificaten. We zijn een Gezonde School als het gaat om:

  • Voeding
  • Sport & Bewegen
  • Relaties en Seksualiteit

Wil je weten wat het inhoudt om een Gezonde School te zijn? Klik dan op de link hiernaast.

Zeeuws Veiligheidslabel

“kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer”.

Onze school heeft het verkeersveiligheidslabel ontvangen, omdat we voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De verkeerseducatie op school heeft een planmatige aanpak en goede organisatiestructuur;
  • Er vindt op school theoretisch en praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren;
  • De school communiceert met de ouders over verkeersveiligheid en verkeersopvoeding;
  • De school heeft de schoolomgeving en schoolthuisroutes goed in beeld, gebruikt dit in het onderwijs en heeft met de gemeente contact over de veilige inrichting van de schoolomgeving en schoolthuisroutes;
  • De school organiseert extra verkeersactiviteiten.

Betekenisvol, betrokken, plezier, rentmeesterschap en talent

onze kernwaarden