Ons team bestaat uit 5 leerkrachten, een leraarondersteuner, een onderwijsassistent, een intern begeleider en een directeur. We zijn graag een ontwikkelplaats voor toekomstige collega’s en daarom zijn er ook regelmatig PABO-studenten van de HZ en OA-studenten van Scalda op school aanwezig.

Onderwijs

juf Alice

leerkracht onderbouw

juf Femke

leerkracht middenbouw

juf Mieke

leerkracht bovenbouw

juf Inge

leerkracht midden- en bovenbouw

juf Marga

leerkracht middenbouw

Ondersteuning

juf Elma

intern begeleider

juf Marije

onderwijsassistent

meester Pieter

directeur

meester Gerhard

leraarondersteuner