Het hele schooljaar kunnen kinderen bij ons worden aangemeld en ingeschreven, maar hoe eerder hoe beter. Het helpt ons om goede plannen te kunnen maken.

Hiervoor kun je contact opnemen met Pieter Goudappel via tel. 0113 670810 of via de pagina Kennismaken. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek en rondleiding door de school. De definitieve inschrijving gaat via een (digitaal) inschrijfformulier. Deze ontvang je na het kennismakingsgesprek via de mail, of, indien gewenst, op papier via de directeur.

Kinderen die nieuw komen in groep 1/2 mogen enkele weken voordat ze 4 jaar worden komen wennen.  Natuurlijk mag je ook een keer vooraf met je kind komen kijken. Op deze manier kunnen je kind en jij alvast wat indrukken opdoen. De wentijden vinden plaats in overleg met de leerkracht.

Ik ken alle kinderen op school en zij kennen mij!

leerling groep 4