Kibeo kinderopvang biedt baby-, peuter- en buitenschoolse opvang voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar. De opvang is ook toegankelijk voor kinderen die geen leerling zijn van De Regenboog. Samen zijn we in ontwikkeling om een prachtig nieuw kindcentrum te vormen. 

De VSO (vanaf 7.00u) en BSO (tot 18.30u) zijn op alle werkdagen geopend. Wil je kind meespelen op de VSO/BSO of wil je een rondleiding? Inschrijven kan via kibeo.nl. Heb je interesse in VSO/BSO? Geef dit dan door via klantrelatie@kibeo.nl.

Kibeo en De Regenboog werken met een peuterkleutergroep. Driejarigen komen met de pedagogisch medewerker momenten meewerken en meespelen in de kleutergroep. Zo kunnen de kinderen alvast wennen, heeft de school al een goed beeld van het kind en dagen we peuters die daar aan toe zijn al een beetje uit met extra doelen. Voor sommige jonge kleuters is het juist fijn om soms nog even te kunnen ‘peuteren’.