Extra verlof

Vanaf 1 januari 2016 wordt het vrijgeven van kinderen tijdens schooltijd buiten de schoolvakanties strakker georganiseerd. Op dit moment is het namelijk zo dat er met regelmaat verzoeken worden gedaan die zich in een grijs gebied bevinden, als het gaat om het verlenen van toestemming. Juist voor deze specifieke zaken is de functie van leerplichtambtenaar ingericht. In de nabije toekomst zal er vaker contact worden gezocht met het leerplichtbureau en zult u wellicht als ouders ook daar naartoe worden doorverwezen. Als bijlage vindt u een duidelijke richtlijn voor het vrij vragen voor vakanties en andere (gewichtige) omstandigheden. Deze tekst is gebaseerd op de tekst van de Leerplichtwet die is opgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en waar door het Ministerie van Veiligheid en Justitie op wordt toegezien of deze wordt nageleefd.

 

Een verzoek tot tijdelijke ontheffing kunt u alleen doen bij meester Pieter. In geen geval kunt u hierover afspraken maken met de leerkracht van uw kind. De benodigde formulieren hiervoor kunt u via hem verkrijgen.

 

U kunt hier de bijlage downloaden.

 

U kunt hier het extra verlof formulier downloaden

 

U kunt hier de werkgeversverklaring downloaden