Schooltijden

Alle groepen gaan van maandag t/m vrijdag naar school van 8.30 - 14.00 uur.

De kinderen eten allemaal op school in de klas bij de eigen juf.

 

Op vrijdagochtend is er tussen 8.15u en 8.30u een inloopkwartier en kunnen de ouders een kijkje nemen in de klas.