Schooltijden

Alle groepen gaan van maandag t/m vrijdag naar school van 8.30 - 14.00 uur.

De kinderen eten allemaal op school in de klas bij de eigen juf.

 

Iedere ochten tussen 8.15u en 8.30u is het inloopkwartier voor de kinderen. Kinderen die in dat kwartier op school komen, gaan direct naar hun lokaal.

Op vrijdagochtend is er tussen 8.15u en 8.30u een inloopkwartier voor de ouders en kunnen zij een kijkje nemen in de klas.