Voor nieuwe ouders

Voor nieuwe ouders

Op de dag dat uw kind 5 jaar wordt, is het in Nederland leerplichtig. We zijn het echter zo gewend dat kinderen vanaf hun vierde verjaardag naar school gaan. Uiteraard gaan er aan deze eerste schooldag een aantal zaken vooraf.

 

In het derde levensjaar van uw kind kunt u contact opnemen met de directeur van onze school. Tijdens een kennismakingsgesprek zal hij u vertellen wat u van onze school mag verwachten. Tijdens dit gesprek krijgt u, onder andere, een inschrijfformulier mee. Wanneer u dit formulier heeft ingevuld en ingeleverd, volgt er een intakegesprek met één van de kleuterjuffen. In de laatste twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt, is er de gelegenheid om een aantal dagdelen op school te komen, zodat uw kind alvast kan wennen aan het naar school gaan en aan het zitten in de klas.

 

U kunt hier het inschrijfformulier downloaden.