groep 3/4

Groep 3 heeft 2 juffen, juf Marga en juf Mieke.

Juf Ilona is ook regelmatig in de klas om te helpen.

Vorig schooljaar is gestart met de nieuwe leesmethode lijn 3. 

Met  rekenen werken met de digitale methode Wereld in getallen 5.

Groep 4 werkt met de methode 'Alles in 1 groep 4'. Een methode die alle vakken bevat behalve rekenen, gymmen en schrijven.

Per jaar worden er 5 thema's aangeboden waarin alle vakken aan de orde komen.