groep 3

Groep 3 heeft 2 juffen, juf Jolieke en juf Mieke.

Juf Ilona is ook regelmatig in de klas om te helpen.

Dit schooljaar is gestart met de nieuwe leesmethode lijn 3. 

Met  rekenen werken met de digitale methode Wereld in getallen 5.