Onze groepen

Op onze school werken we in vier klassen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. 

Dit schooljaar hebben we we start gemaakt met stam- en leergroepen. De groepen zoals boven genoemd zijn de stamgroepen. Met je stamgroep begin je de dag in de kring en de activiteiten op de middag doe je ook met stamgroep. Denk dan aan gym, crea activiteiten e.d.

Op de leermomenten in de morgen zit je met je leergroep bij elkaar. Groep 2 gaat naar groep 3, groep 4 gaat naar groep 5, groep 6 gaat naar groep 7/8. Op deze manier willen we alle kinderen zoveel mogelijk op hun niveau laten werken.

Ondanks dat de groepen hun eigen lokaal hebben, vinden wij het belangrijk dat er op regelmatige basis door kinderen vanuit verschillende groepen wordt samengewerkt. Het komt dan ook veelvuldig voor dat er groepsdoorbrekend wordt gewerkt. Op deze manier stimuleren we kinderen om in wisselende groepen coöperatief te leren. Hierbij kunnen de kinderen hun eigen expertise en talent inzetten, maar leren ze op hetzelfde moment dat andere kinderen hun eigen expertise en talent hebben. Leren van en met elkaar is belangrijk in ons onderwijs.   

Het geven van betekenisvolle lessen is één van de pijlers van ons onderwijs. De wereld is veel groter dan wat er zich binnen onze schoolmuren afspeelt. Met die reden proberen we, zoveel als mogelijk is, de wereld van buiten binnen te halen of de wereld van buiten door middel van excursies te bezoeken. Op deze manier prikkelen we alle zintuigen en sluiten we aan bij de verschillende leerstijlen van kinderen.  

Het creëren van een veilige omgeving is het startpunt in iedere groep. Jezelf veilig voelen is de basis om tot leren te komen. Door middel van diverse activiteiten wordt hier in alle groepen gericht aan gewerkt.  

Onder de diverse buttons is meer groep specifieke informatie te vinden.